Людям ничего не дается от рождения. Мы должны всему учиться сами
Филип Пулман

 

Самостоятельные работы

 Самостійна робота

з дисципліни

Основи промислової електроніки

4 семестр(231,232 групи)

 

Самостійна робота№1

 

1.Власна провідність напівпровідників. Домішкова провідність напівпровідників. Механізм формування n - p переходу. Властивості n - p переходу. Легіровання напівпровідників.

2.Безперехідні напівпровідникові прилади. Резистори. Типи резисторів. Умовні позначення. Параметри та вольтамперні  характеристики резисторів. Маркування напівпровідниковихрезисторів

 

Самостійна робота№2

 

1.Одноперехідні напівпровідникові прилади. Діоди. Типи діодів. Умовні позначення діодів. Параметри та вольтамперні  характеристики діодів. Маркування напівпровідникових діодів

2.Двохперехідні напівпровідникові прилади. Транзистори. Типи транзисторів. Параметри транзисторів і їх визначення по вольтамперним  характеристиках. Умовні позначення транзисторів. Маркування напівпровідникових транзисторів

3.Багатоперехідні напівпровідникові прилади. Динистор. Області застосування динистора. Тиристор. Області застосування тиристорів. Симистор. Області застосування симисторов. Умовні позначення. Вольтамперні  характеристики тиристорів. Маркування напівпровідникових тиристорів.

 

Самостійна робота№3

 

1.Основні блоки випрямляча. Трансформатор. Схеми випрямлячів.  Схеми множення напруги.  Схема перетворювача змінної напруги в постійну. 

2.Схема паралельного подвоєння напруги. Схема  послідовного подвоєння напруги.  Схема  з довільним числом множення напруги.

3. Основні параметри і характеристики випрямлячів змінного струму. Середнє значення випрямленого струму і напруги.  Коефіцієнт пульсацій. Коефіцієнт корисної дії.  Зовнішня характеристика. Діаграми струмів і напруг випрямляча.

4.Фільтр ємнісний. Індуктивний фільтр. Вибір фільтру. Основні параметри і характеристики.

 

Самостійна робота №4

 

 1. Стабілізатори  напруги. Параметричний стабілізатор напруги. Компенсаційний стабілізатор. Принцип роботи. Основні співвідношення. 

2.Інвертори. Трифазне інвертування з нульовим висновком відомий джерелом.  Інвертування з послідовним конденсатором.  Інвертування струму з паралельно включеним конденсатором змінного струму. Інвертування на повністю керованих вентилях.  Інвертування трифазне. Принцип роботи. Основні співвідношення. 

3.Перетворювачі частоти. Принцип роботи. Основні співвідношення. 

 

Самостійна робота № 5

 

1. Підсилювачі. Реостатний підсилювач. Підсилювачі низької частоти з трансформаторним зв'язком. Резонансний підсилювач.   Широкосмуговий підсилювач. Основні параметри і характеристики. Амплітудна характеристика.  Амплітудно-частотна характеристика

2.Операційний  підсилювач. Підсилювачі потужності. Суматор на мікросхемі ОУ. Інтегратор на мікросхемі ОУ. Діфференціатор на мікросхемі ОУ.   Електронний ключ на мікросхемі ОУ.

3.Генерація імпульсних сигналів різної форми. RC-ланцюги.  Схема диференціюючого ланцюга. Схема розділового ланцюга. Мультивібратори. Генератори напруги, що лінійно змінюється.

 

Самостійна робота№ 6

 

1. Електронні ключі. Компаратори. Формуючі ланцюги.

2.Аксіоми алгебри логіки. Порядок дій в алгебрі логіки.  Фундаментально незалежні логічні елементи.  Формули де Моргана.  Мінімізація логічної функції.

3.Триггеры. R-S трігер. Тактований R-S трігер.  Тактований D трігер. Універсальний синхронний J-K  трігер.  Рахунковий трігер.

4.Лічильники імпульсів.   Поняття і види лічильників.   Асинхронний лічильник з безпосереднім зв'язком. Лічильник по модулю 10.